Bærekraft

"Bærekraftige løsninger og investeringer er fremtiden"

Bedrifters utbytte av bærekraftsmålene

For å nå bærekrafts målene kreves det forsterket samspill mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn. Dette kan innebære investeringer i utviklingsland, så vel som implementering av bærekraftige strategier innad i eget selskap. Av den grunn ser vi mer av innovasjonstiltak som innebærer fornybar energi, sirkulær økonomi og digitalisering.

For oss som selskap er det viktig å bidra der vi kan, tross at vi ikke er et stort globalt selskap med tilsvarende muskler. Derimot ser vi at også vi kan komme med vårt bidrag til den store sammenhengen. Desto mer vi setter oss inn i de 17 bærekrafts målene til FN, ser vi at også vi kan påvirke mange av dem ganske enkelt ved å bare gjøre små tiltak. Tiltak som på sikt vil ha stor betydning desto flere som gjør det samme. Dette er givende!

Miljøfyrtårn-sertifisert

Som en del av strategien vår, har vi blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi ønsker å bygge opp en meningsfull merkevare som møter forbrukernes og bedriftenes forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Vårt samfunnsansvar føler vi ligger i nettopp dette, å gjøre vårt for å bidra til en bedre verden. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise sitt samfunnsansvar. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

CO2 Nøytral

Det første vi har gjort som et tiltak for å sikre at vi «gjør opp» for oss og det avtrykket vår bedrift legger igjen, er at vi har vi kjøpt CO2 klimakvoter tilsvarende vårt CO2 utslipp. I praksis betyr det at vi er med på å finansiere et miljøprosjekt som ellers ikke ville bli realisert.

Veldedighet og støtte

I Norge har vi det godt. Ofte mye bedre enn i store deler av verden. Vi ser på skoletilbud, tak over hodet, mat og vann som en selvfølge. Våre bekymringer går mer på praktiske ting, enn overlevelse. Derimot ser vi at det ikke er sånn for alle i den verden vi lever i. Derfor har vi valgt å gi noe av overskuddet vårt til veldedighet og å støtte organisasjoner og prosjekter vi mener er med på å gjøre samfunn bedre og som gir mennesker et bedre liv.