Bærekraft

"Bærekraftige løsninger og investeringer er fremtiden"

For å nå bærekrafts målene kreves det forsterket samspill mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn. Dette kan innebære investeringer i utviklingsland, så vel som implementering av bærekraftige strategier innad i eget selskap. Av den grunn ser vi mer av innovasjonstiltak som innebærer fornybar energi, sirkulær økonomi og digitalisering.

For oss som selskap er det viktig å bidra der vi kan, tross at vi ikke er et stort globalt selskap med tilsvarende muskler. Derimot ser vi at også vi kan komme med vårt bidrag til den store sammenhengen. Desto mer vi setter oss inn i de 17 bærekrafts målene til FN, ser vi at også vi kan påvirke mange av dem ganske enkelt ved å bare gjøre små tiltak. Tiltak som på sikt vil ha stor betydning desto flere som gjør det samme. Dette er givende!

Miljøfyrtårn-sertifisert

Som en del av strategien vår, har vi blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi ønsker å bygge opp en meningsfull merkevare som møter forbrukernes og bedriftenes forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Vårt samfunnsansvar føler vi ligger i nettopp dette, å gjøre vårt for å bidra til en bedre verden. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise sitt samfunnsansvar. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Klikk på linken dersom du ønsker å lese vår Miljøfyrtårn rapport:  Statistikk – NextCall AS – Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

CO2 Nøytral

Som Miljøfyrtårn bedrift har vi forpliktet oss til å redusere klima avtrykket til et minimum. Nextcall har nå så lave utslipp at vi i henhold til Miljøfyrtårn reglene er å anse som klima nøytral uten kjøp av kvoter. Nextcall bruker bare klima kompensert strøm og har ingen utslipp fra produksjon og drift. Restavfall er redusert til et absolutt minimum. Alle ansatte oppfordres til å reise kollektivt, sykle eller gå. Ansatte som kjører bil oppfordres til å velge elbil. Reisevirksomheten skal være minimal. Møter skal i all hovedsak være på Teams eller tilsvarende.

Veldedighet og støtte

      Barnekreftforeningen

Vi har også i år valgt å støtte Sykehusklovnene, som er et viktig virkemiddel for mindre bruk av tvang og beroligende midler når barn skal gjennomføre medisinsk behandling. Sykehusklovnene skaper glede, hyggelige opplevelser og latter for barn på sykehus.  De spiller på lag med barna og skaper tillit slik at barna kan føle seg trygge.

I 2024 har vi også valgt å støtte Barnekreftforeningen.  Barnekreftforeningen er en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft.  Samtidig ønsker de å være største pådriver i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet ellers. De bidrar også til forskning og utdanning. Barnekreftforeningen har i år tatt Fotballtrøye fredag (første fredag i mai) til Norge for å sette fokus på deres arbeid for unge med kreft. Dette er et initiativa Nextcall ønsker å støtte.