Om oss i Nextcall

Et selskap basert på kvalitet. Nextcall AS ble etabler i 2004 med målsetningen om å bli Norges beste kundesenter innenfor Bank, finans og forsikringsbransjen. Nextcall er et Godkjent Callcenter.

Gjennom årene har Nextcall jobbet med mange av de største merkevarene i Norge på mange ulike prosjekter, med mange ulike produkter og tjenester innenfor bank og forsikring og annet. Våre ansatte er godt voksne medarbeidere som har valgt å ha en karriere hos oss. De fleste ansatte i Nextcall har full stilling eller tilnærmet full stilling.

Med en gjennomsnittsalder på 35 år og en gjennomsnittlig ansiennitet på 6 år, kan vi trygt si at vi har lykkes med å skape en trygg og stabil arbeidsplass med dyktige medarbeidere. I 2021 fikk vi bekreftelse på dette ved at vi er Great Place To Work sertifisert.

Spisskompetanse

Nextcall er Godkjent Callcenter og tilbyr spisskompetanse innenfor planlegging og gjennomføring av TM-kampanjer. Målsetningen vår er å være en ressurs for våre samarbeidspartnere når det gjelder mersalg og rekruttering av nye kunder. Vi ønsker også å ta del i CRM strategien og å kunne bidra med kundeservicetjenester enten det er for en kortere eller lengre periode. Vi styrker lønnsomheten og salgskraften i din bedrift. Vi gir deg mer fleksibel drift og lavere kostnader.

Forsikringer og godkjenninger

 • Registrert forsikringsagent hos Finanstilsynet
 • Vi er med i bransjeordningen; Godkjent Callcenter
 • Innehar autorisasjon som inkassobyrå for å kunne jobbe med førinkasso
 • Alle ansatte må levere vandelsattest og utskrift fra konkursregisteret
 • Vi har GOS/GOP sertifiserte selgere gjennom Finaut for salg av skadeforsikring og personforsikringer
 • Egen forsikring som Forsikringsagent
 • Årlige sikkerhetsrevisjoner fra store samarbeidspartnere – datasikkerhet og GDPR
 • Årlig sikkerhetstest av systemer i samarbeid med ekstern partner
 • Great Place To Work sertifisert
 • Miljøfyrtårn sertifisert
 • Vi er klimanøytral

Kvalitet

Gjennom god struktur og håndtering av prosjekter sikrer vi kvalitet i alle ledd. Vi har dyktige medarbeidere som over lengere tid har opparbeidet seg bred kompetanse innen salgsfaget og service. I tillegg har vi en gjennomsnittsalder på 35+ på vårt kundesenter.

Systemer og rutiner

Vi sikrer forutsigbarhet og gode rutiner rundt salget. Daglige rapporter, direkte tilgang til våre systemer og lette kommunikasjonslinjer bidrar til å lette din hverdag. Vi er opptatte av å til en hver tid være oppdatert på systemer og IT-sikkerhet.

Fleksibilitet

Vi er rigget for fleksibilitet enten det er kortsiktige eller langsiktig. Vi løser gjerne dine utfordringer enten de er akutte eller det er et planlagt behov. Uansett jobber vi sammen for å finne den optimale løsningen.

Samarbeid

For oss er det viktig å ha langsiktighet i samarbeidet. Vår erfaring tilsier at langsiktig samarbeid gir best resultat og den aller beste forutsigbarheten. Vi forventer at du som oppdragsgiver ønsker å jobbe sammen med oss for å at vi begge lykkes.
Våre ansatte er godt voksne medarbeidere som har valgt å ha en karriere hos oss. De fleste ansatte i Nextcall har full stilling eller tilnærmet full stilling.

Nextcall er Miljøfyrtårn sertifisert

Det er viktig for Nextcall, våre ansatte og våre oppdragsgivere å ta vare på miljøet. Et viktig skritt for bærekraft er Miljøfyrtårnsertifisering.

Nextcall er Great Place To Work sertifisert

For Nextcall og våre ansatte er viktig å dokumentere et godt arbeidsmiljø gjennom Great Place To Work sertifisering.