Klikk her Har vi
ringt deg?

 CRM

Å bevare og utvikle etablerte kunder er som oftest langt rimeligere enn å skaffe nye. Innenfor finansiering og forsikring er levetiden til en kunde ofte kort. Ved å forlenge levetiden med noen måneder eller år kan inntjening pr kunde økes vesentlig. I tillegg til å forlenge levetiden er det også viktig å ha fokus på kryssalg av andre produkter. På kredittkort vil det å aktivere passive kunder ha stor effekt. NextCall jobber daglig med å gjøre våre oppdragsgiveres kunder mer aktive og fornøyde.   

CRM

Velkomstsamtaler
Mange av våre oppdragsgivere ser nytten av å ringe nye kunder slik at man kan oppklare eventuelle missforståelser, og selge inn de viktigste fordelen på nytt. I mange tilfeller vil det også kunne være problemer kunden har som kan løses der og da eller rapporteres til kundeservice. Vi kan også rapportere avvik og missnøye med rekuteringsprosessen ved telefon- eller feltsalg.

Aktiveringssamtaler
Passive kunder kan bli aktive kunder igjen. Noen ganger er en påminnelse om at man har produktet og hvor bra det er nok. Andre ganger kan man ha suksess med å flytte kunden til et mer egnet produkt. NextCall jobber daglig med å aktivere passive kunder.

Avgangsamtaler
Kunder som sier opp kundeforholdet vil i mange tilfeller kunne reddes ved å vise fordelene i eget produkt og hvor lite kunden har å tjene på å bytte leverandør. Noen ganger kan kunden flyttes til et nytt produkt som hun/han opplever som bedre.

Spørreundersøkelser
For å få mer lønnsomme og lojale kunder må man vite hva som er viktigst for dem slik at man kan allokere resursene mot de områdene som gir best uttelling. Enkle spørsmål kan legges inn i velkomstsamtaler, aktiveringssamtaler, avgangsamtaler eller som en egen separat undersøkelse på telefon eller via e-post.

Ring oss for en uforpliktende samtale om kundeservice. Tlf.: 35 51 94 50 eller 913 78 037 – Stein Kristensen

Kontakt oss nå
Kontakt oss nå

NextCall AS er et kundesenter som i hovedsak jobber for banker, kortselskaper forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner. Vi ringer eksisterende kunder med de budskap våre oppdragsgivere ønsker å få ut. Det kan være alt fra ren kundeservice til salg av nye tjenester.

Ønsker du å reservere deg?

Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet er det bare å fylle ut skjemaet nedenfor med navn og telefonnummer (det vi har ringt) så legger vi inn en reservasjon i vår database slik at vi ikke ringer deg igjen.