Oppfølging og komplimentering

Automatisering og robotisering er den store trenden om dagen og har vært det i noen år allerede. Slike prosesser løser imidlertid sjelden alle oppgaver ved for eksempel onboarding av nye kunder eller selvbetjening via hjemmesiden. Menneskelig oppfølging og komplementering er ofte nødvendig.

Å møte kundene tross automatikk

De siste årene har vi sett et økende behov for hjelp til å ta tak i alle de tilfellene der prosessene svikter, er mangelfulle eller rett og slett er vanskelige å automatisere.

Komplimentere søknader som et nødvendig tiltak

Nextcall jobber hver dag med å komplementere søknader og svare på henvendelser fra kunder som ikke systemet klarer å ta seg av. Ved at våre oppdragsgivere har systemer som automatisk eller manuelt videresender avbrutte forespørsler og søknader til oss, hindrer vi daglig at mange av deres potensielle kunder forsvinner til en av deres konkurrenter.

La oss veilede og hjelpe dine kunder

Dersom også din virksomhet har områder der de automatiske prosessene kommer til kort og der du ser at dere har noe ugjort hører vi gjerne fra dere. Enten problemene er av mer midlertidig karakter eller er utfordringer dere ser vanskelig kan automatiseres fullt ut tar vi gjerne en prat med dere om oppfølging og komplementering.

Nextcall er Godkjent Callcenter