Forsikringssalg

17 års erfaring gjør Nextcall til det ledende kundesenteret i Norge når det kommer til salg av forsikring, og den posisjonen har vi hatt i mange år. Helt siden starten i 2004 har vi solgt ulike forsikringer i det norske markedet.

Kompetanse og erfaring

Nextcall har helt siden begynnelsen av vært veldig bevist på at for å bygge kompetanse må man rekruttere voksne medarbeidere i hele, faste stillinger og gi dem arbeidsforhold og lønnsbetingelser som gjør at de ønsker å bli værende i jobben sin. Våre ansatte har derfor en gjennomsnittsalder på ca 35 år og vi har en turnover på ca 6 år. Det gir et godt grunnlag for å bygge nødvendig kompetanse.

GOS godkjenning

I tillegg har ca halvparten av våre ansatte GOS godkjenning noe som er et krav fra myndighetene for å få lov til å selge skade- og personforsikringer.

Lav turnover sikrer nødvendig kompetanse

Flere kundesenteret hevder de har kompetanse på salg av forsikring til tross for at de har høy turnover. Etter vår erfaring vil høy turnover gjøre det vanskelig å bygge kompetanse på forsikringssalg som er ganske komplekst. Nextcall selger forsikring for ca 150 mill kr i året for våre oppdragsgivere og har i tillegg til skade- og personforsikring også lang erfaring med å selge advokatforsikring, helseforsikring, ulykkesforsikring, id-tyveriforsikring og ikke minst betalingsforsikring på lån og kredittkort noe vi har gjort helt siden starten i 2004 og som vi gjør hver eneste dag året rundt. Dette klarer vi ved å ha fokus på langsiktighet, kompetansebygging og ved å ansatte selgere med passion for faget.

Dine kunder er viktige

Dine produkter blir solgt av ansatte med lang erfaring og høy produktkunnskap. Vi vet at kundene dine er viktige for deg og vi behandler derfor alle kunder med respekt og med et smil. Vi ønsker at dine kunder skal kjøpe produktet fordi vi har fortalt dem hvor bra det er, og for at de selv ser at det dekker et behov – et behov de i mange tilfeller ikke visste at de hadde.

Aksessorisk forsikringsagentvirksomhet hos Finanstilsynet

Nextcall har helt siden 2015 vært registrert som aksessorisk forsikringsagentvirksomhet hos Finanstilsynet. Våre ansatte må jevnlig gjennom opplæring fra våre oppdragsgivere og vi jobber daglig med å sikre utvikling og høy kvalitet på de tjenestene vi leverer. Noen oppdragsgivere ønsker at vi kontrollerer alle salg mens andre mener det holder med stikkprøver.

Trygge salg med kvalitet

Uansett har vi sterkt fokus på at alle salg skal være rett i forhold til de krav og vilkår oppdragsgiverne fastsetter for at en forsikring kan tegnes. Alle ansatte må ha gyldig politiattest for å kunne jobbe i selskapet. Enten din virksomhet allerede har en samarbeidspartner på salg av forsikring eller dere vurderer å starte salg av en eller flere forsikringer på en portefølje bør dere ta kontakt med oss. Med vår lange erfaring fra området og fokus på kvalitet i alle ledd finner dere ikke en bedre samarbeidspartner i Norge.

Nextcall er Godkjent Callcenter