Fordringer

Nextcall har godkjennelse fra Finanstilsynet som inkassobyrå (Fremmed inkasso foretak). I dag jobber vi primært med purringer og førinkassosaker.

Den «vanskelige» samtalen

Området krever kompetente medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse. Ofte er det grunner til hvorfor kundene ikke betaler. Det kan være at livssituasjonen har endret seg og at kunden går igjennom en vanskelig periode. Vår erfaring er at ved å følge opp utestående fordringer og snakke med kundene, er det stort sett alltid mulig å finne gode løsninger for begge parter, slik at betalingen får prioritet eller er mulig å gjennomføre. Ved å ha nærhet til kundens situasjon kan også denne samtalen bygge tillit og være støttende for et langvarig kundeforhold!

Fordringer som en bunnlinjefaktor

Tett oppfølging av utestående fordringer vil for mange være en god investering. Nextcall følger i dag kundene dine fra det første avdraget ikke er betalt innen forfall til siste kontakt før saken oversendes til rettslig inkasso. Nextcall har ansatte med lang erfaring på dette området som vet hvordan man skal få til en hyggelig men konstruktiv dialog med mål om å få kunden til å prioritere å betale dine utestående fordringer.

Vår erfaring er tett oppfølging av kundene skaper mer fornøyde kunder, mindre tap, og totalt sett levere kostnader for våre oppdragsgivere. Dersom du har kunder som burde vært fulgt bedre opp hører vi gjerne fra deg enten oppdraget er et engangstilfelle eller et fast ukentlig eller månedlig oppdrag. Ingen oppdrag er for små.

Nextcall er Godkjent Callcenter