CRM

CRM-systemer har i mange år vært et viktig hjelpemiddel for nær sagt alle bransjer for å optimalisere kundereisen på en slik måte at dine kunder fortsetter å være lønnsomme og fornøyde.

Dyrt å rekruttere nye kunder

Å rekruttere nye kunder er dyrt. Å beholde lønnsomme kunder lenger og å prøve å gjøre ulønnsomme kunder lønnsomme er ofte en bedre og strategi. Nextcall har i alle år jobbet med alt fra nysalg til mersalg og kryssalg til reaktivering og kundegjenvinning. Ofte vil mersalg og kryssalg kunne gjøre kundene mer fornøyde og lojale. Det å ha flere gode og relevante produkter fra samme leverandør oppleves som en fordel for kunden.

«Blås» liv i kundene

Skulle noen kunder likevel komme dit at de slutter å bruke produktet er det viktig å blåse liv i kunden igjen. Dette kan gjøres gjennom å kontakte dem og kartlegge hvorfor bruken har avtatt eller opphørt samtidig som at man opplyser om endringer og forbedringer i produktet kundene kanskje ikke har fått med seg. Kanskje oppdager man at kunden har feil produkt og at et av dine andre produkter passer bedre for denne kunden noe som reaktiverer kunden til fordel for både din virksomhet og kunden selv. Mange av våre oppdragsgivere har hatt stor suksess med å bruke oss til å blåse nytt liv i gamle passive og ulønnsomme kunder.

Systemer

Vi bruker moderne systemer både for å hjelpe oss med prospektering, leads generering og ikke minst CRM oppfølging. Dersom du har et ønske om å fokusere salgsaktivitetene dine spesifikt inn mot en bransje, bedriftsstørrelse, demografisk område eller kanskje du ønsker å vite om bedrifter som gjør endringer i en eller annen grad kan vi hjelpe deg. Våre systemer overvåker det som skjer, når det skjer og gir sanntids informasjon som sikrer at leadsene er så relevante som mulig. Vår CRM-system snakker med våre andre systemer og oppdateres real-time. Dette sikrer at du alltid vil oppleve at vi har oppdatert informasjon fra oss på dine kunder, prospekter og bransjer.

Nextcall er Godkjent Callcenter