Klikk her Har vi
ringt deg?

Kundeservice

NextCall kan være ditt kundesenter eller del av ditt kundesenter - permanent eller midlertidig. I de fleste tilfeller vil det ikke være lønnsomt å ha et eget kundesenter med faste ansatte bemannet til å løse alle oppgaver. Dette gjelder særlig ved sterk vekst eller når man forventer midlertidige topper. På et kundesenter vil det være de oppgavene som varierer mest i omfang over tid som det er mest å hente på å sette ut til andre. Det er som regel for kostbart å bemanne for topper enten de kommer daglig, ukentlig månedlig eller er sesongpreget. NextCall AS har erfarne ansatte innen bank, finans og forsikring som kan bli en del av din kundeservise. 

 Kundeservice

Outsoursing av hele Kundesenteret
Å drive et velfungerende kundesenter er kostbart og resurskrevende og i mange tilfelle ikke engang det man bør anse for å være selskapets kjernevirksomhet. Dersom man velger å legge fokuset på det som er viktig/unikt med egen virksomhet kan man heller overlate den daglige driften av kundesenteret til oss.

Outsoursing av deler av Kundesenteret
Noen oppgaver er viktigere enn andre. Noen oppgaver varierer mer over tid enn andre. Noen oppgaver kan være mindre populære blant de ansatte og mer krevende å lykkes med. Eksempler kan være arbeid på kveld og natt, utgående kundeservice, selgende kundeservice og purring på sene betalere.

Overflow
Et viktig måleparameter på de fleste kundesentere er svartid på telefon/mail/sms. Responstiden må imidlertid alltid veies opp mot kostnadene ved rask responstid. Ved å rute alle henvendelser dere ikke selv har kapasitet til å svare på innen rimelig tid til oss, kan dere oppnå en raskere responstid til en lavere pris en ved å bemanne for toppene.

Responshåndtering
Respons på kampanjer rutes til NextCall som påtar seg hele eller deler av den videre oppfølging av kunden. I stedet for å belast kundesenteret deres med inngående respons på ulike kampanjer kan alle disse henvendelsene rutes til  NextCall. Vi kan ta i mot søknader, registrere bestillinger og svare på spørsmål fra kundene vedr. kampanjen.  

Ring oss for en uforpliktende samtale om kundeservice. Tlf.: 35 51 94 50 eller 913 78 037 – Stein Kristensen

Kontakt oss nå
Kontakt oss nå

NextCall AS er et kundesenter som i hovedsak jobber for banker, kortselskaper forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner. Vi ringer eksisterende kunder med de budskap våre oppdragsgivere ønsker å få ut. Det kan være alt fra ren kundeservice til salg av nye tjenester.

Ønsker du å reservere deg?

Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet er det bare å fylle ut skjemaet nedenfor med navn og telefonnummer (det vi har ringt) så legger vi inn en reservasjon i vår database slik at vi ikke ringer deg igjen.